TERMENI ŞI CONDIŢII WEBSITE PELL AMAR

Pell Amar Cosmetics SRL cu sediul în sat Băile,comuna Balta Albă, str. Dr. Ionescu Călinești nr 14, județul Buzău, telefon 0338 730 306; 0766 076 431, cod unic de înregistrare: RO26433148, nr. de ordine în registrul comerţului: J10/51/2010, tel.: 0338 730 306, e-mail: office@pellamar.com,  IBAN: RO29 PIRB 1001 7255 4300 1000. 

Date de contact: (luni-vineri, 08:00-16:00)

Generic: 0338 730 306; office@pellamar.com  (timp de răspuns: 2 zile lucrătoare)
Pentru comenzi: 0766 076 431 magazin@pellamar.com (timp de răspuns: 1 zi lucrătoare)

 

 

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul PELL AMAR cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în produsele și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire a activităţii noastre.

PELL AMAR cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi Condiţii.

PELL AMAR COSMETICS S.R.L., denumită în continuare PELL AMAR, este o societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990.

PELL AMAR COSMETICS S.R.L. are ca activitate producţia şi comercializarea produselor dermatocosmetice marca PELLAMAR.

PELL AMAR COSMETICS S.R.L., sat Băile,comuna Balta Albă, str. Dr. Ionescu Călinești nr 14, județul Buzău, cod unic de înregistrare: 26433148, nr. de ordine în registrul comerţului: J10/51/2010, tel.: 0338 730 306, e-mail: office@pellamar.com,  IBAN: RO29 PIRB 1001 7255 4300 1000, First Bank, Agenţia Unirii, Buzău, respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

PELL AMAR prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale şi/sau participării la evenimentele organizate de către PELL AMAR.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea PELL AMAR, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă produse online etc., prin abonarea la newslettere (bineînţeles, doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettereprin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website PELL AMAR etc.

Utilizarea acestui website dar şi a altor website-uri PELL AMAR de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi şi Condiţiilor generale ale PELL AMAR.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni şi condiţii, nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

PELL AMAR nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează PELL AMAR?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile PELL AMAR, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

În vederea realizării atribuţiilor statutare şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul UE), PELL AMAR vă poate solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, PELL AMAR va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal : numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, nr. card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2 etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către PELL AMAR, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

– Clienţii persoane fizice ai PELL AMAR (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite produse specifice activităţii PELL AMAR, se vor solicita datele cu caracter personal necesare vânzării, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării produselor PELL AMAR.

Atunci când achiziţionaţi un produs furnizat de PELL AMAR, precum şi atunci când participaţi la evenimentele organizate de PELL AMAR, vom colecta date personale în legătură cu aceste demersuri. Totodată, în calitate de vizitator al sediilor PELL AMAR, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către PELL AMAR, ori prin furnizarea datelor personale în vederea procurării produselor PELL AMAR sau participării /achitării tarifului pentru participare la evenimentele organizate de PELL AMAR şi/sau la sediile PELL AMAR, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii şi nici nu este justificată de un interes legitim al PELL AMAR, persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele /produsele oferite de PELL AMAR.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

– Derularea activităţii economice/contractuale a PELL AMAR;

– Facturarea şi încasarea valorii produselor oferite de PELL AMAR;

– Marketing, promovare, reclamă, publicitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate, dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;

– Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

PELL AMAR va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de PELL AMAR la sediile sale, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

– Clienţi persoane fizice ai PELL AMAR (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către PELL AMAR şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de PELL AMAR cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele PELL AMAR, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener PELL AMAR prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai PELL AMAR, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care PELL AMAR intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de PELL AMAR, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea PELL AMAR, va puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

În relaţia cu PELL AMAR, dumneavoastră beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, PELL AMAR va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor PELL AMAR, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere (cu excepţia situaţiei în care PELL AMAR prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către PELL AMAR pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale PELL AMAR şi/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

În vederea realizării scopului menţionat, PELL AMAR va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere (cu excepţia situaţiei în care PELL AMAR prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către PELL AMAR pe durata de timp prevăzută în procedurile interne PELL AMAR şi/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce PELL AMAR depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile PELL AMAR. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, PELL AMAR utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Securitatea datelor bancare

În cazul plăţilor efectuate cu cardul, comercializarea se efectuează prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu PELL AMAR. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu PELL AMAR garantează legalitatea şi securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) şi a sistemelor informatice utilizate.

Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată PELL AMAR, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către PELL AMAR să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care PELL AMAR demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, PELL AMAR este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către PELL AMAR constituie elemente determinante pentru accesarea produselor oferite de PELL AMAR şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, PELL AMAR poate:

– fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

– fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, PELL AMAR este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul PELL AMAR de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul PELL AMAR cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@pellamar.com sau la următoarea adresa de corespondenţă: Sat Băile nr. 8-9, Com. Balta Albă, jud. Buzău.

Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-urilor PELL AMAR prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor PELL AMAR sau procurarea produselor PELL AMAR prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Promoții 

Pe websiteul www.pellamar.com se pot organiza periodic promoții. Promoțiile pot fi de tip cod alfa numeric de reducere, reduceri direct aplicate produselor sau produse cadou. Perioada promoției este afișată pe www.pellamar.com sau în notificările transmise de Pell Amar Cosmetics SRL. Reducerile nu se cumulează, doar în cazul excepțional în care este explicită cumularea promoțiilor.